Sabtu, 8 Oktober 2011

INTIPATI BAJET 2012 [9]

BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.


Peruntukan RM 232.8 bilion.
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [8]


BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.


Peruntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [7].


BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [6]


BAJET 2012Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [5]

BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!


INTIPATI BAJET 2012 [4]

BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset


(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [3]

BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!

INTIPATI BAJET 2012 [2]BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.

Membela Rakyat Mensejahtera Negara
FOKUS
Pemerintah Adil Saksama

TEPUK DADA TANYA IMAN!


INTIPATI BAJET 2012 [1]

BAJET 2012

Dasar Transformasi Nasional
MEMBELA RAKYAT MENSEJAHTERA NEGARA.

Memperuntukkan RM 232.8 billion:-
(a) Perbelanjaan Mengurus          RM181.6 billion.
 • 96.5 billion     Pemberian & Kenaan Bayaran Tetap
 • 52.0 bilion      Emolumen 
 • 30.5 billion     Perkhidmatan & Bekalan 
 •   1.5 billion     Perbelanjaan Lain
 •   1.1 billion     Pembelian Aset

(b) Perbelanjaan Pembangunan   RM51.2 billion.
 • 29.8 bilion     Sektor Ekonomi (Infrastruktur, Perindustrian, Pertanian 
 •                       & Pembangunan Luar Bandar)
 • 13.6 bilion     Sektor Sosial (Pendidikan&Latihan,Kesihatan,Kebajikan,Perumahan 
 •                       & Pembangunan Masyarakat)
 •   4.4 bilion     Sektor Keselamatan
 •   1.4 bilion     Pentadbiran Am
 •   2.0 bilion     Simpanan Luar Jangka

Memfokus Lima Bidang:-
1. Meligat Pelaburan.
2. Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti 
    & Mencetus Inovasi
3. Program Transformasi Luar Bandar
4. Memperkejap Perkhidmatan Awam
5. Meredakan Inflasi & Mengimarah Kehidupan Rakyat.


Membela Rakyat Mensejahtera Negara adalah 
FOKUS 
Pemerintah Adil Saksama.

TEPUK DADA TANYA IMAN!

ANTARA DUA BAJET (SIRI 2) SIAPA PEMERINTAH ADIL SAKSAMA.

NUO ! .. FOKUS..FOKUS..FOKUS..
JIB! ... BAB ..BAB ..BAB..
BAB SEKS CHINDOLL
Berdasarkan kedua teks ucapan kedua bajet berikut ringkasan mengenainya

Bajet Pakatan Tipo Rakyat.
Kesejahteraan Untuk Semua
64 Perenggan.
1. Mukaddimah
2. Bab 1: Maqassid (Maksud-maksud) Belanjawan Mengangkat Keperluan Rakyat
3. Bab 2: Kesejahteraan Untuk Semua Melalui Pembelaan Rakyat Terbanyak
4. Bab 3: Mengembalikan Martabat Rakyat.
5. Bab 4: Menjamin Kelangsungan Kewangan Negara.
6. Bab 5: Membina Keanjalan dan Daya Saing Ekonomi
7. Bab 6: Kesejahteraan Sekata dan Seadilnya.
8. Bab 7: Mengukuhkan Reformasi Rakyat.
9. Penutup.

Bajet Barisan Nasional
Dasar Transformasi Nasional: Membela Rakyat, Mensejahtera Negara
126 Perenggan.
1. Mukaddimah
2. Peruntukan Bajet 2012
3. Fokus Bajet 2012
4. Fokus Pertama: Meligat Pelaburan.
5. Fokus Kedua: Mengungguli Modal Insan, Mencerna Kreativiti dan Mencetus Inovasi.
6. Fokus Ketiga: Program Transformasi Luar Bandar.
7. Fokus Keempat: Memperkejap Perkhidmatan Awam.
8. Fokus Kelima: Meredakan Inflasi dan Mengimarah Kehidupan Rakyat.
9. Penutup.

Analiasa, Pemerhatian dan Kesimpulan.
Pertama, kedua-dua teks ucapan terbahagi kepada sembilan bahagian. Menarik bukan? Sudah tentulah Bajet 2012 Barisan di buat terlebih dahulu daripada Bajet Pakatan. Oleh itu SIAPA CIPLAK SIAPA sebenarnya?.

Kedua, Bajet Pakatan 'Kesejahteraan Untuk Semua' manakala Bajet Barisan ' Dasar Transformasi Nasional: Membela Rakyat, Mensejahtera Negara'. Teliti penggunaan istilah antara keduanya. Nampak sangat Bajet Pakatan yang meniru Bajet Barisan. 

Ketiga, Bajet Pakatan menggunakan bab-bab. Bab itu bab ini. Bajet Barisan menggunakan FOKUS. Semakin jelas, Bajet Pakatan hanya sebuah HIKAYAT (hanya buku cerita dan dongengan menggunakan BAB) manakala Bajet Barisan adalah REALITI kerana FOKUS. Bajet Pakatan TIDAK FOKUS tetapi Bajet Barisan adalah FOKUS. Menunjukkan komitmen Barisan melaksanakan semuanya dalam Bajet. Manakala Pakatan tidak komited melainkan hanya bercerita sahaja. 

Kesimpulannya, analisa perbandingan penggunaan istilah 'BAB' dengan 'FOKUS' sudah mencukupi untuk anda memerhatikan bahawa Bajet Pakatan bersifat HIKAYAT (Tidak Realistik tiada Komitmen hanya RETORIK) manakala Bajet Barisan bersifat FOKUS (Pragmatik, Realistik dan ada Komitmen Tinggi). 

Oleh kerana, BAHASA adalah penzahiran SIFAT, AKAL, PERWATAKAN dan KOMITMEN ringkasnya apa yang ada dalam HATI dan AKAL dizahirkan dalam BAHASA. Lihatlah sendiri bagaimana jenis BAHASA yang Pakatan Tipo Rakyat gunakan dengan BAHASA yang digunakan oleh Barisan. Pada fikiran anda SIAPAKAH PEMERINTAH ADIL SAKSAMA sebenarnya? 

INGAT!... PEMERINTAH ADIL SAKSAMA tidak BERBAHASA HIKAYAT tetapi BERBAHASA KOMITMEN. 

Jadi SELAMAT MENOLAK PAKATAN TIPO RAKYAT PADA PRU 13 NANTI. 

TEPUK DADA TANYA IMAN!

ANTARA DUA BAJET. (SIRI 1) SIAPA PEMERINTAH ADIL SAKSAMA.

Nuo .. Udah-udah lah tu .. bertobatlah ..
Eleh .. ko jeles Jib ... aku punya pasal lah!


Hamba akan dedikasikan hari ini dan hari esuk untuk melakarkan di sini mengenai perbandingan ANTARA DUA BAJET SIAPA PEMERINTAH ADIL SAKSAMA. Kupasan dan perincian kedua-dua bajet Pakatan Tipo Rakyat dengan Barisan Nasional, Bajet Pakat dengan Bajet Barisan.Ini juga bakal menjadi saluran maklumat kepada rakyat seluruhnya Ringkas, Padat dan Pendek. 

Ringkasan.
Bajet Pakatan dikeluarkan tiga hari sebelum Bajet Barisan. 

Nama Bajet.
1. Bajet Pakatan namnya Kesejahteraan Untuk Semua.
2. Bajet Barisan namanya Dasar Transformasi Negara: Membela Rakyat Mensejahtera Negara.

Jumlah Bajet.
1. Bajet Pakatan bernilai RM 220 billion. (Duit yang tiada pada Pakatan sebab bukan Kerajaan Pusat)
2. Bajet Barisan bernilai RM 232.8 billion.(Duit yang ada pada Barisan sebab Kerajaan Pusat)

Roh Semangat Bajet.
1. Bajet Pakatan berdasarkan kepada ayat 7 Surah Al Hasyr (Harta Rampasan) : (AYAT PENUH)

مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya).
Ayat berwarna merah adalah ayat yang disebutkan oleh Anwar Ibrahim dalam teks ucapan Bajet Pakatan. Hanya sebahagian ayat sahaja disebutkan bukan sepenuhnya. Di sini tampak sebahagian ayat sahaja digunakan manakala selebihnya tidak.  Berlaku penyelewengan makna ayat dan asbabul ayat yang disengajakan, Lihat petikan yang berkaitan dalam teks ucapan Anwar Ibrahim di bawah:-
11. Merujuk kepada angka-angka pendapat isi rumah yang terkini, seharusnya kita menginsafi ingatan Allah SWT yang cukup jelas di dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang bermaksud: “Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta penduduk negeri, bandar atau desa dengan tidak berperang, maka adalah ia tertentu bagi Allah, dan bagi Rasulullah, dan bagi kaum kerabat (Rasulullah), dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta orang-orang musafir (yang keputusan). (Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu.”
Kesimpulannya, Roh Semangat Bajet Pakatan pun sudah menyeleweng. Ayat 7 Surah Al Hasyr berkenaan dengan pembahagian Harta Rampasan Perang dan tiada kena mengena dengan angka-angka pendapatan isi rumah, Jauh tersasar.

2. Bajet Barisan berdasarkan kepada ayat 3 dan 4 suroh al Quraisy (petikan ayat-ayat penuh)


فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْت
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ 
خَوْفٍ
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah (Kaabah) ini,(3) Tuhan yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan.(4)
Ini lagi REALISTIK . Sememangnya Surah Al Quraisy menceritakan mengenai rezeki itu di tangan Allah SWT dan oleh itu tuntutan ke atas manusia ialah melaksanakannya di atas nama Allah SWT. Inilah yang disebutkan sebagai PEMERINTAH ADIL SAKSAMA. Ayatnya pun dipetik sepenuhnya tidak separuh-separuh. Lihat tek ucapan Bajet DS Najib di bawah ini.

Tuan Yang di-Pertua,
Seperti berulang-ulang disurat dan disiratkan dalam Al-Quran yang suci bahawa Allah SWT menyeru kepada kita semua agar menuju sebuah kehidupan dalam suasana ketenteraman, kemakmuran, kesepaduan dan kesejahteraan sebagai orang-orang budiman dan berbakti.
Seperti firman-Nya dalam surah Quraish ayat 3 dan 4:
“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini yakni Ka’abah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
1. Alhamdulillah, dipanjatkan sejuta pujian ke hadrat Allah SWT di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada rakyat dan negara Malaysia. Sebagai warganegara yang menganut pelbagai kepercayaan, kita mempunyai sebab yang bukan sedikit untuk melahirkan rasa kesyukuran kepada Yang Maha Berkuasa.
2. Hakikatnya, Malaysia adalah negara yang berjaya. Dalam tempoh yang singkat, kita telah merubah wajah Malaysia dari sebuah watan pertanian berpendapatan rendah menjadi negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Sesungguhnya, kejayaan ini tidak datang bergolek dan tidak terhidang di atas dulang emas. Ia hasil ikatan antara Kerajaan dan rakyat yang telah bersama memecahkan ruyung-ruyung ketidakyakinan dan dogma dengan bertunjangkan perancangan sistematik dan pelaksanaan berkesan. Inilah limpahan rahmat kepada negara yang mempunyai kerajaan bertanggungjawab semenjak merdeka. Kerajaan yang bukan menjanjikan bulan, bintang ataupun cakerawala singgah ke riba tetapi ini adalah sebuah kerajaan yang saban hari memikir, mena’kul, merancang dan melaksanakan dasar serta prakarsa demi kerukunan rakyat dan kesejahteraan negara
Kesimpulanya, Bajet Barisan mengambil dan melaksanakan Roh Semangat yang di sebut sebagai PEMERINTAH ADIL SAKSAMA mengakui bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah SWT dan wajarlah dibahagikan sepertimana suruhan NYA. Ini mernagkumi segala aspek bagi perhubungan antara Allah SWT dengan pemerintah dengan rakyat. Tidak terputus.Di atas Roh Semangat inilah Bajet 2012 Barisan dilaksanakan. 


Sendiri fikir dan perbandingkanlah. Antara MIMPI dengan REALITI. Bacalah sendiri kemudian jangan menipu diri sendiri. Sudah dibentangkan di sini untuk tatapan semua. Selamat Menolak Pakatan Tipo Rakyat pada PRU 13 dan PRN nanti.

TEPUK DADA TANYA IMAN!

NURUL IZZAH DIARAHKAN KAK WAN JIJAH MERAPU PASAL BAJET 2012.

Ijah .. jangan malu-malu lah
mengakulah ko nak elaun lebih
Bajet Uncle Najib baguslah
daripada Papa punya.hik hik Malu lah Uncle.
Memang Ijah nak elaun lebih...anak pun dah bertambah ..Ijah nak tuka kete Vellfire
NURUL IZZAH (ijah) ? Cerdik? Suara generasi baru? Zeitgeist? Dalam pernyataan singkatnya, Nurul Izzah memperlihatkan egois elit. Ijah tidak suka kempen Kedai Rakyat 1 Malaysia.Kenapa? Ijah beri alasan nanti banak kedai runcit tutup. Kedai runcit milik siapa tu Ijah? Milik Melayu? Milik Cina? Milik India? Jangan lupa kerajaan BN sedang giat melakukan kempen TUKAR di semua kedai runcit. Malah tidak mustahil peruncitan di Malaysia akan mengikuti sistem dan kaedah Kedai Rakyat 1 Malaysia.IJangan lupa dalam Bajet 2012 kerajan sediakan Dana Revitalisasi jadi tidak mungkinlah ada kedai runcit bangkrap dan tidak terbela. Inilah Transformasi yang diingini di mana harga barangan keperluan dan runcit tidak dimonopoli oleh sekelompok penyangak ekonomi yang dilindungi oleh Ijah. Tidakkah implikasi sedemikian selama ini disalakkan oleh Pakatan Tipo Rakyat? Setakat melalak tapi tidak melakukan sesuatu tindakan buat apa. Dengarlah apa Ijah komen yang bila diteliti ternyata Ijah pun bersetuju sangat dengan Bajet 2012 cuma alah malu bila masuk bab kenaikan eluan ahli Parlimen. Alah Ijah, kalau nak elaun itu naik jangan buat-buat malu ler. Mengaku kan senang.


TEPUK DADA TANYA IMAN!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...